Ekarna på Gotland dör !

Många ekar i gotländska ängen dör. Orsaken till ekarnas ohälsa är okänd, men det kan vara flera faktorer som samverkar till att träden tappar sina löv och dör, till exempel angrepp av svamp och insekter.
Var femte ek i Käldänget i Garda har torra grenar och även i andra gotländska ängen ser det likadant ut. Men det finns forskare som påstår att ekdöden är en helt normal process och att skadade ekar inte behöver dö, utan kan återhämta sig. Så länge man inte vet vad som ligger bakom ekdöden kan man heller inte göra så mycket. Men forskningen har blivit intensivare på senare år.