Heroinister nekas medicin

Heroinmissbrukare i Västernorrland behandlas sällan med medicinerna metadon och subutex, eftersom det finns ett motstånd i länet mot att använda mediciner för att behandla missbrukare. Lars Håkan Nilsson cheföverläkare på beroendekliniken i Uppsala säger att han ser en direkt koppling mellan att dessa mediciner sällan används och att HIV ökat i Västernorrland. Behandling eller remittering till behandling med Subutex och Metadon förekommer väldigt sparsamt i Sundsvall och Västernorrland, det visar en undersökning som nyheterna har gjort.
Lars Håkan Nilsson betonar att mediciner Metadon framförallt används vid behandling av tunga missbrukare. Och det är just i den gruppen som antalet fall av HIV har ökat det första halvåret i år i Sundsvall. På Beroendekliniken i Uppsala har heroinmissbrukare behandlats med Metadon sen 70-talet och med Subutex sen ungefär ett år tillbaka. Subutex ger inte något rus som Metadon gör och i Uppsala har det med framgång använts för att hjälpa en grupp unga heroinmissbrukare som inte hållit på med narkotika så länge. Men det finns också kritker mot dessa mediciner; Metadon och Subutex är narkotika som påverkar olika delar av hjärnan och kritikerna menar att det är fel och att behandlingen av heroinmissbrukare bör vara helt drogfri