Handikappade utstängs

Handikappade ungdomar får inte gå gymnasiet om de saknar godkända betyg i vissa ämnen.
Många svårt rörelsehindrade stängs ute från gymnasiet. Från och med skolstarten i dag måste alla elever ha godkända betyg i svenska, engelska och matematik för att få gå gymnasiets nationella och specialutfomade program. Elever som har icke-godkända betyg kan dock söka individuella program, men det gäller inte gravt rörelsehindrade elever. Reglerna har fått rektorn på Riksgymnasiet för rörelsehindrade i Umeå, Ingemar Pahlbom, att protestera. Det gör också riksdagsledamoten Lena Sandlin, socialdemokrat från Umeå.