Åklagare utreder Karlsöbrott

Ett fall av överträdelse av reservatsföreskrifterna för Lilla Karlsö har anmälts till åklagaren i Stockholm. Det var den 19 juli i år som tre kajaker färdades under Lilla Karlsös östra fågelberg och skrämde samtliga fåglar från bohyllorna.
Händelsen rapporterades till länsstyrelsen av tillsynsmannen Björn Hjernqvist och är noga dokumenterad med text och skisser och fotografier på tre namngivna personer i kajakerna. Enligt tillsynsmannen var störningen mycket allvarlig ur naturvårdssynpunkt och länsstyrelsen har nu lämnat ärendet vidare till åklagarmyndigheten i Stockholm som får besluta om det ska väckas åtal mot de tre personerna.