EU:s öppenhetsregler klara

På onsdagen blev överenskommelsen klar om de nya regler som ska garantera EU-invånarna så stor insyn som möjligt i EU:s arbete. Men kritikerna menar att reglerna är luddiga och otydliga.
Det som antogs i en serie omröstningar i olika EU-organ på onsdagen var en kompromisstext, som det svenska ordförandeskapet fick klar så sent som på tisdagskvällen och som många anser vara en stor svensk framgång. Bland de viktigaste punkterna märks bland annat att så stor öppenhet som möjligt ska gälla. Om en begäran att få ut dokument beviljas, ska det normalt ske inom femton dagar. Personal vid institutionerna blir skyldiga att hjälpa till med byråkratin och reglerna skärps när det gäller institutionernas skyldighet att föra register över vilka handlingar man förfogar över. Men ingen regel utan undantag. Om till exempel allmänhetens säkerhet är hotad - eller om kommersiella intressen skadas - så ska information inte lämnas ut. Jämfört med den svenska offentlighetslagstiftningen är EU:s förslag till regler inte alls lika långtgående och det finns också åtskilliga kritiker som menar att den text som nu manglats fram i EU-utskottet på viktiga punkter är urvattnad, luddig och fullt möjlig att tolka lite som man vill. Nästa vecka väntas de nya reglerna bli formellt godkända av EU-parlamentet.