Ökad vinst för Sydkraft

Sydkraft ökar sin vinst kraftigt för årets första halvår. Resultat blev 3,2 miljarder kronor, vilket är en ökning med runt 20 procent justerat för företagsköp.
Det är bland annat det stigande elpriset som gör att Sydkrafts vinst ökar. Det höga elpriset gör också att Sydkraft vill bygga fler kraftverk i Sverige och det är i första hand gaskraftverk som Sydkraft vill satsa på, enligt Sydkrafts VD Lars Frithiof.