Taxeringsvärdena höjs

Det blir höjda taxeringsvärden och därmed höjd fastighetsskatt nästa år för många småhusägare. Det framgår av de preliminära omräkningstal för nästa års taxeringsvärden som Riksskatteverket räknat fram.
De största höjningarna drabbar som väntat Stockholms län, där Österåker får största höjningen med 22 procent. Det finns också kommuner där taxeringsvärdet sänks. De största sänkningarna, minus 8 procent, blir det enligt RSV:s prelimiära beräkningar i Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg i Västmanland.