Flygplatsbrandmän försvinner

De civilpliktiga brandmännen på Visby flygplats kan komma att försvinna. Nedskärningar inom försvaret gör att försvarsdepartementets bidrag minskar och att ersätta alla civilpliktiga med professionella brandmän skulle kosta många miljoner.
Civilplikt är en vapenfri tjänst bland annat inom vård och brandförsvar. Flygplatsbrandmännens lön betalas av försvarsdepartementet och utbildningen av Luftfartsverket. Luftfartsverkets lösning kan bli att ta bort brandmännen på de mindre flygplatserna och låta ordinarie personal sköta brandmannasysslorna. Men det förslaget godtas inte av Claes-Göran Häglund som är chef på säkerhetsenhet vid Visby flygplats som har uppemot ett stort antal starter och landningar varje dag. Han föreslår istället att Luftfartsverket anställer ett mindre antal brandmän som kan rycka ut vid flygincidenter och rädda passagerare, tillsammans med den ordinarie flygplatspersonalen. Försvarsdepartementet väntas ta beslut i frågan i september och sen är det upp till varje flygplats att lösa brandmannafrågan.