Elavbrotten i vintras undersökta

De stora elavbrotten, i bland annat Dalsland, under nyårshelgens snöoväder berodde bara till liten del på bristande röjning i ledningsgatorna. Det konstaterar Elsäkerhetsverket efter att ha undersökt de ledningsgator som drabbades av elavbrott under 24 timmar eller mer. Nio av tio kontrollerade ledningsgator uppfyllde verkets krav på röjning och elsäkerhet. Det är klart bättre än vid en liknande studie i norra delen av landet från 1998. Tiotusentals hushåll, i södra och mellersta Sverige var utan ström till följd av tung blötsnö under nyårshelgen.