Alltfler palestinier i fattigdom

På Västbanken och i Gaza lever nu två tredjedelar av invånarna under fattigdomsstrecket med få utsikter till förbättring.
Israel har under dom sju månader som Intifadan pågått effektivt strypt all ekonomisk aktivitet på dom ockuperade områdena och hälften av palestinierna uppger att deras inkomst halveras sen i höstas. Gränsen för fattigdom har i undersökningen, som gjorts av den palestinska statistikbyrån, satts till en inomst på drygt 4 300 kronor per månad för en familj på två vuxna och fyra barn.