Försäkringskostnaderna i höjden

Region Skånes försäkringskostnader ökade med en miljard
Försäkringskostnaderna i Skåne steg med en miljard kronor första halvåret i år jämfört med samma period i fjol, och totalt uppgick kostnaderna till 16,4 miljarder kronor. Den främsta anledningen är att antalet sjukskrivningar fortsatt att öka - sammanlagt ökade sjukpenningutbetalningarna med 22 procent. Direktören för Försäkringskassan Skåne, Kurt Inge Persson, säger i en kommentar att han tror att det förebyggande och hälsofrämjande arbete som Försäkringskassan försöker bygga upp tillsammans med Region Skåne, Kommunförbundet och en del företag, på sikt ska få effekt på de höga sjukpenningkostnaderna.