Perstorp varslar 24 anställda

De flesta jobbar vid det interna serviceföretaget Perstorp Support.
Perstorpkoncernen varslar 24 anställda vid enheten i Perstorp om uppsägning. Med några få undantag arbetar de berörda vid Perstorps interna serviceföretag Perstorp Support. ''Neddragningarna inom Perstorp Support innebär en anpassning av de interna serviceresurserna till koncernens minskade omfattning efter avskiljningen av golvföretaget Pergo och andra enheteter'', skriver Perstorp i ett pressmeddelande. Företaget har förhandlat med de berörda fackföreningarna. Personalen informerades om neddragningarna idag. Perstorp kommer att sätta av resurser för att tillsammans med Trygghetsrådet och Länsarbetsnämnden finna nya jobb eller utbildningsmöjligheter för de berörda.