Rätt till städhjälp

85-åriga Gerda Stenlund i Lycksele har rätt till städhjälp var tredje vecka. Det har Länsrätten bestämt.
Det var socialnämnden i Lycksele som i våras tyckte att Gerda Stenlund borde klara sig med kommunal städhjälp bara en gång i månaden. Länsrätten har redan i en tidigare dom gett henne rätt till kommunal hemhjälp efter att socialnämnden då hade hänvisat henne till en privat städfirma. Och den kommunala städhjälpen ska hon alltså få var tredje vecka enligt Länsrättens senaste dom.