Höjda taxeringsvärden

Många småhusägare får räkna med höjda taxeringsvärden och därmed höjd fastighetsskatt nästa år. Men höjningarna här i länet är förhållandevis små.
Det framgår av de preliminära omräkningstal för nästa års taxeringsvärden som Riksskatteverket räknat fram. I Västerbottens län väntas taxeringsvärden stiga mest i Umeå tätort, där taxeringsvärderna från och med nästa år väntas höjas med 5 procent. Utanför Umeå tätort är motsvarande siffra 2 procent. I inlandet väntas taxeringsvärdet höjas med 3 procent och vid orterna närmare kusten med 4 procent. Å andra sidan gick finansminstern ut förra veckan och lovade sänkt fastighetskatt.