Gubbvälde inom Dalapolisen

Det är svårt för kvinnor att bli chefer inom polisen Dalarna. Av nästan 80 chefer är bara 13 kvinnor. Karin Engström-Tirus är jämställdhetshandläggare på polisen Dalarna och hon säger att de inte är nöjda med det resultatet.

– Vi jobbar ju i en manlig hierarkisk organisation, även om det inte är på samma sätt idag och då är det mannen som är normen, säger Karin Engström-Tirus, jämställdhetshandläggare på polisen Dalarna.

Trots goda föresatser och en jämställdhetsplan så har inte ledningen lyckats få en jämställd chefsgrupp. Var tredje anställd vid polisen Dalarna är kvinna. Men det är bara var sjätte som är chef och kvinna.

– Till viss del följs jämställdhetsplanen men jag kan se att det är sakr vi inte riktigt har nått upp till, säger Karin Engström-Tirus.

Trots att myndigheten uttryckligen har sagt att den aktivt ska verka för fler kvinnliga chefer, bland annat genom positiv särbehandling, så är verkligheten en annan. 2005 utlystes sju chefstjänster, men bara en kvinna tillsattes. 2006 utlystes åtta chefstjänster, men bara en kvinna tillsattes.