Miljöbrottsåtal i Strängnäs

Två personer som är anställda inom Strängnäs Kommuns organisation åtalades idag för miljöbrott.
Dom åtalas för vållande till miljöstörning, och enligt åklagaren är dom ansvariga för att 10 kubikmeter olja läckte ut från en av Strängnäs kommuns oljetankar hösten 1999. Oljeläckaget slog sen ut reningen vid Strängnäs kommuns reningsverk, vilket i sin tur gjorde att i stort sett orenat avloppsvatten rann rakt ut i Mälaren i flera dagar.