Synskadade saknar läromedel

Det är vanligt att unga synskadade slutar skolan i förtid på gymnasie-och högskolenivå eftersom det är svårt att få fram läroböcker för blinda.
Ett av de problem som synskadade måste hantera är skolan där eleverna får kämpa för att få kurslitteratur och läromedel i blindskrift eller i datorversioner. Det säger Fredrik Larsson , ordförande i Riksorganisationen Unga Synskadade. Fredrik Larsson anser att problemet vore enkelt att lösa om bokförlagen utnyttjade de datorskrivna manuskripten till att göra utskrifter för synskadade. Men förelagen vill inte gärna lämna ut copyrightskyddad text och då hamnar de synskadade i kläm.