Anpassade läromedel utreds

Nu ska funktionshindrade elevers behov av studiematerial utredas.
I dag har skolminister Ingegerd Wärnersson beslutat att tillsätta en utredning för att ta reda på vilka behov som finns av anpassade läromedel för studenter med funktionshinder. Utredningen ska särskilt rikta in sig på barn i förskolan och vuxna i vuxenutbildningen och vilka behov dessa två grupper har.