Populärt med produktdesign

Trots att landets ingenjörsutbildningar har svårt att fylla sina platser så finns det undantag.
Inför starten av den nya teknik och ingenjörutbildningen Innovation- och Produktdesign på Mälardalens Högskola var förväntat antal sökande ett 50-tal. Men vid upprop i dag stod det klart att över 90 personer antagits och närmare hälften av dom antagna är kvinnor. - Mycket glädjande, säger Sten Ekman, ledare för institutionen för Informationsdesign och Produktutveckling, Omkring 2 000 nya studenter har i år antagits till Mälardalens Högskola i Västerås och Eskilstuna. Fortfarande finns ett 100-tal platser kvar på de längre utbildningarna och vill man läsa till lärare i exepelvis kemi så är man garanterad plats, säger högskoldirektör P-O Rehnquist.