Ljust arbetsmarknadsläge

Länsarbetsnämnden ser ljust på läget på arbetsmarknaden men ser samtidigt orostecken inför hösten. De slutsatserna drogs när styrelsen för länsarbetsnämnden träffades idag. Länsarbetsnämnden tror att konjunkturen kommer att mattas lite under en kortare period. Framför allt eftersom tillverkningsindustrins varsel kommer träder i kraft. Men styrelsen tror att avmattningen snabbt kommer att följas av en ny konjukturuppgång.