Fp-ledarstrid kritiseras inifrån

Nu kritiseras själva valprocessen för partiledarposten i folkpartiet. Håkan Lindh tycker att det är själva processen att välja partiledare som till stor del skapat striden inom partiet.
Striden om vem som ska leda folkpartiet framledes har väl knappast undgått någon. Och striden beror på själva den procedur som kringgärdar partiledarvalen. Det anser Håkan Lindh, ordförande i i folkpartiets förnyelsegrupp, ledamot i partistyrelsen och folkpartiets starke man i Skellefteå. Han säger att när nu den sittande ordföranden sagt att han vill fortsätta så kan ingen annan kliva fram som kandidat till partiledarposten. - För det är illojalt och det är nästan ett förräderi, säger han till P4 Västerbotten. - Och om det då finns grupper, som i folkpartiet nu uppenbarligen, som tycker att någon annan borde vara partiordförande - då måste de börja sin kampanj med att förmå den sittande att träda åt sidan och avgå. Han brukar inte hålla inne med sina åsikter, men när det gäller hans åsikt om vem som ska leda det egna partiet är det locket på. Det motiverar han med att det inte är hans sak som ledamot i partistyrelsen att agera valberedning. Håkan Lindhs tyngsta argument för att inte vilja avslöja vem han vill se som partiledare är hans position som förnyelsegruppens ordförande - Skulle jag då som ordförande ta ställning för den ena eller andra kandidaten och uppfattas stå på någons sida så tror jag det skulle försvåra vårt arbete, säger Håkan Lindh till P4 Västerbotten.