"Polisen tillhör demokratins inre kärna"

Juristen och polismästaren Göran Lindberg säger att bristen på kvinnliga chefer inom dalapolisen är ett demokratiproblem. Det är få kvinnor som blir chefer och för de som ändå lyckas är klimatet tufft och flera har hoppat av. Den här bilden bekräftas av Göran Lindberg som säger att polisledningen måste engagera sig och agera i frågan.

I Dalanytt har du kunnat höra hur svårt det är för kvinnliga chefer att hävda sig inom polisen Dalarna. Göran Lindberg, jurist och polismästare, säger att bristen på kvinnliga chefer är beklaglig.

Enligt Göran Lindberg brukar kvinnliga chefer inom polisen använda sig av tre olika strategier för att överleva.

– Ett sätt är att bli mer män än män, det andra är att bli mer kvinna än kvinna eller att osynliggöra sig själv, att finnas men inte synas, säger Göran Lindberg.

Göran Lindberg tycker att kunskapen om det här måste öka och att polisledningen måste gå från ord till handling.