Svenska barn mår dåligt

Samtidigt som de flesta barn idag har det mycket bra ställt materiellt - är det en stor del av barnen som mår dåligt. Det visar en forskarrapport kring barn och ungdomars välfärd som presenteras idag.
Forskare har intervjuat 1300 barn mellan 10 och 18 år och det visar sig att var fjärde hade huvudvärk varje vecka, var tredje hade sömnproblem, var femte ont i magen och nästan hälften kände sig stressade varje vecka.