Växande underskott för skolan

Barn- och utbildningsnämnden ser ut att gå mot ett underskott på 27 miljoner kronor för innevarande år.
Det är ökning av underskottet jämfört med den tidigare prognosen på 20 miljoner i underskott i början av sommaren. Att barn- och utbildningsförvaltningen inte klarar sig inom de ekonomiska ramarna beror bland annat på fler elever med särskilda behov och löneökningar.