Cancerframkallande ämnen i henna

Det naturliga färgämnet henna innehåller ett ämne som misstänks framkalla cancer. Det bör därför försvinna från marknaden, anser EU:s vetenskapliga kommitté, skriver Göteborgs-Posten.
Henna är ett populärt och klassiskt alternativ till kemiska sätt att färga håret i olika röda nyanser. Själva färgen kommer från ett ämne i plantan som heter lawsonia och det är just detta som i laboratorieförsök har visat sig ge cancer hos möss och råttor. Ett problem är att det inte alltid står i innehållsförteckningen om produkten innehåller lawsonia, eller om det handlar om ett oskadligt extrakt ur hennaplantan. På Läkemedelsverket i Uppsala uppger Monica Tammela att henna-dokumentet skall diskuteras vid nästa möte med EU-kommissionen. Innan dess kan hon inte säga vilka åtgärder som skall vidtas eller när.