Mer uppsägningar i elbransch

Alla 30 anställda vid Elkonsulten i Kristineberg har varslats om uppsägning.
Elkonsulten har sedan 1995 levererat kablage till i första hand Gargnäs Elteknik, men nu har beställningarna blivit allt färre. För några veckor sedan tvingades också Cable City lägga ner verksamheten sedan Gargnäs Elteknik börjat köpa tjänster utomlands istället.