Politiker lär bondevardag

Nu ska politiker och tjänstemän få lära sig hur bönderna i Lycksele har det. LRF har ordnat en rundtur för att de ska förstå bondens villkor.
Få känner till hur ett modernt jordbruk fungerar. Därför har LRF i Lycksele arrangerat en rundtur för kommunens politiker och tjänstemän för att träffa de bönder som satsat på att fortsätta med jordbruk. Elisabeth Sjödin Öhgren, ordförande för södra LRF-avdelningen i Lycksele, hoppas att rundturen ska göra att de lokala politikerna kan hjälpa till att föra fram de små norrlandsböndernas villkor. - Vet de våra förutsättningar har de det att ta med sig i sina kontakter, säger hon till P4 Västerbotten.