Leijonborg bör vara kvar

I dag då folkpartiets valberedning träffas för att ännu en gång diskutera partiledarfrågan så hoppas den förre riksdagsmannen Ingrid Hasselström Nywall från Nybro att Lars Leijonborg får fortsatt förtroende . Hon tror inte på ideliga partiledarbyten och att Maria Leissner var ett misstag för partiet. Hon hoppas vidare att det kommer att finnas plats för ett social liberalt parti i riksdagen efter nästa val - Men att det i dag ser osäkert ut.