Lång väntan på körkort

Det är långa väntetider för att ta körkort i landet och det beror bland annat på miss i planeringen på förarprovsavdelningen på Vägverket.
I Sundsvall till exempel får eleverna vänta två månader extra på att köra upp medan väntetiden i Örnsköldsvik är en dryg månad extra. Längsta väntetiden har Dalarna med tre månader.