Nordisk protest mot Sellafield

Utsläpp från den brittiska kärnkraftsanläggningen Sellafield har nu kunnat uppmätas så långt norrut som i Barents hav, Kolahalvön och Svalbard. Igår beslutade de nordiska miljöministrarna att göra ännu en gemensam protest. I förra veckan protesterade Norge hos den brittiska regeringen mot de radioaktiva utsläppen från upparbetningsanläggningen.Tidigare har man funnit spår av radioaktiva ämnen från Sellafield bland annat i tång på den norska kusten.