Irakiska pass underkänns

Migrationsverket beslutade på fredagen att inte längre acceptera irakiska så kallade s-pass. S-pass är en resehandling som irakier utanför Irak kan skaffa sig vid irakiska ambassader.

Handlingarna är enligt svenska myndigheter för lätta att förfalska för att de ska duga som pass.

Samma inställning har Storbritannien, Beneluxländerna och USA.

Sannolikt betyder beslutet att det blir svårare för irakier att ta sig till Sverige legalt, för att senare söka asyl.