Rena sprutor till heroinister

Narkotikamissbrukare från Sundsvall byter sina sprutor i Malmö. På universitetssjukhuset i Malmö har man ett program, Sprutbytet, där missbrukare kan byta sina använda sprutor mot nya. Syftet är att stoppa spridningen av HIV och Hepatit som sprids när sprutnarkomaner byter sprutor med varann.