Nytt möte om kongresshallen

Kommunen ska komplettera ansökningen om bidrag till den nya kongresshallen i Visby. Nästa månad kan förberedelserna för ett regeringsbeslut börja. Det framkom vid det senaste mötet om kongresshallen mellan kommunen och representanter från utrikesdepartementet, näringsdepartementet, justitiedepartementet och Närings- och teknikutvecklingsverket.
Departementsrådet Erik Hammarskjöld på UD uppger att beredningen för ett regeringsbeslut skall kunna starta i september. Kommunen har ansökt om 40 miljoner kronor från Östersjömiljarden och vill också ha 30 miljoner från EU:s mål 2, men beslutsfattarna har tyckt att kommunens ansökan varit för knapphändig. Från ursprungsplanen har hallen krympt, i fråga om antalet platser, men ändå blivit dyrare. Erik Hammarskjöld uppger för Radio Gotland att han tycker att mötet var bra och resulterade i att kommunen skall komplettera sin ansökan ytterligare.