Protest mot säljakt på Holmön

Nu är känslorna upprörda på Holmön. Det är länstyrelsens tjänstemannaförslag om att bara tillåta säljakt på en begränsad sträcka som får mycket hård kritik.
Det jägare och fiskare protesterar mot - är att just där jakt tillåts är det mycket starka strömmar och djupt vatten och det kommer att bli svårt att ta tillvara de skjutna sälarna. Nu skickar jägare och fiskare en skrivelse där man söker stöd för sin sak hos landshövding Lorentz Andersson. Man ifrågasätter också det paradoxala i att man på Holmön fått bidrag till en anläggning som just ska ta tillvara sälen genom att tillverka sälolja. - Alla som jag talat med förstår inte de här motstridiga besluten - man ger pengar till en detalj - man förbjuder möjligheten att utnyttja pengarna. Det är frustration, säger Lars Åsemar, styrelseledamot i Jägareförbundet i Västerbotten. Förslag finns också att flytta planerade utbildningar i säljakt från ön.