Bidrag till barnlösa i Härnösand

Nu ansluter sig Härnösands kommun till Sollefteå och planerar att införa bidrag till ofrivilligt barnlösa.
Individ- och familjeomsorgsnämnden förelår att bidrag ska ges till både adoptioner och provrörsbefruktningar. De 400 000 kronor som avsätts ska räcka till 4 adoptioner per år och provrörsbefruktning för 10 par per år. På torsdag fattar nämnden beslut i ärendet.