Ny friskola på gång

Barn- och utbildningsförvaltningen är positiv till att en ny fristående grundskola startas på Gotland.
Det är Atheneskolan som före detta rektorerna i Gotlands kommun Gerhard Österlin och Rigmor Kinnbom vill starta nästa år. Politikerna i Barn- och utbildningsnämnden var vid sitt senaste sammanträde oeniga i frågan. Socialdemokratern Eric Martell röstade emot medan moderaten Kjell Kuylenstierna röstade för. Beslut fattas vid Barn och utbildningsnämndens sammanträde på onsdag.