Säkerhetssamtal avbrutna

Partiledaröverläggningarna om hur den svenska säkerhetspolitiken ska föras i framtiden ledde inte till något konkret resultat.
Förhoppningen var att förhandlingarna skulle avslutas på tisdagen, men istället avbröts samtalen på förmiddagen och förhandlingarna kommer att återupptas vid ett senare tillfälle. Moderaterna, centern och kristdemokraterna lade fram ett eget alternativ till hur den svenska säkherhetsdoktrinen bör se ut, samtidigt som miljöpartiet och vänsterpartiet kräver fortsatt neutralitet. Det innebär att avgörandet nu ligger hos regeringen. Folkpartiet har inte deltagit iförhandlingarna eftersom partiet vill att Sverige ska gå med i militäralliansen NATO.