Vill göra mer för turisterna

Turistnäringen på Gotland skulle kunna göra mer för de kryssningsturister som anländer till Visby. Det anser hamnchefen Ralf Westeren. Han har en känsla av att gotlänningarna tar kryssningsturisterna som alltför självklara.
Andra kämpar med näbbar och klor för att få dem till sina hamnar och Westeren önskar att turistnäringen, företagare och privatpersoner på Gotland såg större möjligheter för kryssningsturisterna. Än så länge är Visby den näst populäraste kryssningshamnen i Sverige och i år gör ungefär ett 60-tal kryssningsfartyg anlöp i Visby hamn. För fem år sen var det mer än dubbelt så många besök, nämligen 140.