Dopningskontor till Kanada

Den internationella antidopningsbyrån Wadas huvudkontor kommer att placeras i Montreal i Kanada. Det beslutade Wadas styrelse vid ett möte i Tallin på tisdagen.
Stockholm tillhörde en av fem kandidatstäder, men försvann i den andra av fyra röstningsomgångar. Stockholm har bedömts ha små chanser efter att en granskningsrapport bedömt Lausanne, Wien och Montreal som bäst lämpade städer. Wadas uppgift är att samordna bekämpningen av dopning inom idrotten.