Framfab: bättre än väntat

IT-konsulten Framfab gjorde det andra kvartalet i år en förlust på 149 miljoner kronor och det var bättre än väntat och företagsledningen upprepar prognosen att verksamheten ska bli lönsam nån gång under det fjärde kvartalet i år.
Men Framfabledningen skriver också i delårsrapporten att efterfrågan kommer att vara fortsatt svag under resten av året och antalet konsulter därför kommer att minskas med ytterligare ett hundra till 800 konsulter i början av oktober.