Språket den 20 februari Kollaps för finskan i Sverige

Finskan får en allt svagare ställning i Sverige - trots att den är vårt största minoritetsspråk. En orsak är att få föräldrar med finskt ursprung väljer finskundervisning för sina barn. För tjugo år sedan läste cirka 100 000 barn finska i svenska skolor, nu är det bara ett tusental.
Vi besöker en finsktalande klass i Trollhättan och talar med Jarmo Lainio, professor i finska vid Mälardalens högskola.
Professor Lars-Gunnar Andersson besvarar lyssnarfrågor om mycket korta ord.

-ja och nej
- anderssonskt, stockholmskt och mellerudskt – men hur benämna ett företag från Umeå eller Piteå?
- olika sorters ’för’ – som i förse och förbeställa
- för trettio år sedan – kan man släppa ’sedan’?
-inför döden. Är döden en person eller är det en tidsavgivelse?
-är det rätt att säga: ”berätta ifall du kommer” eller ska man använda ’om’?
-var får man reda på allt om ’om’?