Satsning på invandrande lärare

Invandrare lärare erbjuds att läsa på Komvux i Eskilstuna för att lättare få jobb i svenska skolan.
Sedan i början av mars läser ett 20-tal invandrande lärare på Komvux i Eskilstuna för att få kompetens nog att jobba som lärare i svenska skolan. Länge har det varit svårt för lärare från asiatiska länder att få jobb i Sverige. Men nu ska alla som deltagit i utbildningen jobba i Eskilstuna kommun. Jörgen Danielsson, ordförande i barn och utbildningsnämnden erkänner att Eskilstuna kommun har misslyckats med att slussa in invandrare i samhället.