Donation till Karolinerhemmet

Drygt 7 miljoner har testamenterats till Melleruds kommun. Det är de gamla på Karolinens servicehus i Dals Rostock som ska få nytta av pengarna
Den nyligen avlidne Birger Alfredsson skrev i sitt testamente att 85 procent av räntan på de pengar han skänker till socialnämnden i Mellerud ska gå till trivselåtgärder för de boende på Karolinen i Dals Rostock. Eller till andra äldre boende i Gunnarsnäs och angränsande församlingar, om nu Karolinen skulle stänga någon gång. Det slås också fast att kommunen inte får minska sina anslag på grund av donationen. Och det var inte lite pengar han skänkte, Birger Alfredsson. 7,4 miljoner kronor. Efter avdrag, skatter och avgifter blir det ändå en ansenlig summa. Grovt och snabbt räknat tror socialchefen i Mellerud Bo Sundström att det kan röra sig om 150 000 kronor om året i avkastning. I går vid lunchen berättade enhetschefen Ulla-Britt Nilsson den glada nyheten för de boende i servicelägenheterna på hemmet.