Socialbidraget minskade

Kostnaderna för socialbidrag har kraftigt minskat i Härnösand under första halvåret i år. Totalt sett har kostnaderna för socialbidrag minskat med 12 procent vilket motsvarar en miljon kronor.