Kramfors kommun kritiseras

Arbetsmiljöinspektionen i Härnösand riktar kritik mot Kramfors kommun efter olyckan i Nyland då en 38-årig byggnadsarbetare omkom när det hus man höll på att riva rasade ihop.
Berndt Johansson på Arbetsmiljöinspektionen säger till Dagens Arbetes webbupplaga att det finns brister hos kommunen när det gäller hanteringen av av arbetet och att huset blivit instabilt på grund av det långt framskridna rivningsarbetet. Utredningen är ännu inte klar.