Tunnlarna hålls öppna i höst

Visningarna av tunnelbygget genom Hallandsåsen har varit mycket populära.
Tunnelbygget genom Hallandåsen har haft nära 4.000 besökare på de visningar som ordnats för allmänheten under sommaren. Banverket har därför beslutat att fortsätta med guidade turer varje lördag under hösten. Fram till den 15 december kommer det vara möjligt att besöka tunnlarna på lördagarna.