Jägarexamen i högstadieskolor

Högstadieskolorna i Jämtlands och i Västernorrlands län erbjuds gratis de böcker som behövs för att ta jägarexamen.
Det är Jägareförbundet Mitt Norrland som vänt sig till skogsbolagen i länen för att tillsammans sponsra studielitteraturen. På sikt hoppas man kunna ge alla högstadieskolor i de båda länen klassuppsättningar med jägarexamenslitteratur som förnyas var tredje år.