Misstänkt vanvård i länet

Anhöriga till en äldre kvinna på Gertrudsgården i Västervik har nu anmält personal på vårdhemmet till sjukvårdens ansvarsnämnd för bristande tillsyn och dålig vård. Annika Bäckström dotter till den numera avlidna kvinnan säger till P4 Kalmar att man vid flera tillfällen hittade henne blåslagen liggande på golvet. Enligt personalen ska kvinnan ha kastat sig själv på golvet, och Annika säger att dom vill ha det utrett.
Walle Johansson äldreomsorgschef i Västervik säger att han pratat med samtlig personal på vårdhemmet och har inte upptäckt att någon gjort fel. Han tror att det i det här fallet handlar om att kommunikationen mellan anhöriga och personalen inte fungerat.