Brister i äldres medicinering

En viktig orsak till att vården av äldre brister, är att de ofta har alltför många mediciner. Samordningen av medicinförskrivningen brister, och dessutom finns risk för oönskade biverkningar.
Det visar en studie över läkemedelsförskrivningen till äldre som gjorts vid Äldrecentrum i Stockholm. De åldringar som ingick i undersökningen hade i medeltal 12 olika mediciner att hålla reda på. Den åldring i studien som hade flest hade 22 olika preparat. Enligt docent Johan Fastbom som gjort studien kan olika läkemedel ofta påverka varandra och ge oönskade effekter.