Ingen sik i havet

Bristen på sik i havet är stor och nu efterlyser både yrkesfiskarna och sportfiskarna att man sätter ut ny sik i havet. Det är intresset för siken dom senaste åren, att den har blivit så populär hos fiskarna, som har gjort att sik idag är en bristvara. Strömmingen däremot verkar vara på frammarch efter några dåliga år.